Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Podział komórek

Przez całe życie w naszych organizmach powstają nowe komórki które z czasem różnicują się w bardziej wyspecjalizowane a po pewnym czasie obumierają. Nowe komórki które zastępują obumarłe są dostarczane przez komórki macierzyste. Można je podzielić na 4 typy:
1. Totipotencjalne – komórki z tej kategorii mogą ulec zróżnicowaniu do każdego typu komórek danego organizmu. Są one zdolne do utworzenia całego organizmu;
2. Pluripotencjalne – to komórki mogące ulec zróżnicowaniu do każdego typu komórek jednak nie mogące przekształcić się w komórki totipotencjalne;
3. Multipotencjalne – to komórki, które mogą przekształcić się w typy komórek w obrębie jednego listka zarodkowego;
4. Unipotencjalne – to komórki różnicujące się tylko w ramach jednego typu komórek.

Skąd te komórki?

W medycynie wykorzystywane są 3 źródła komórek macierzystych. Są nimi szpik kostny, krew obwodowa i krew pępowinowa. Próby przeszczepiania krwi pępowinowej podejmowano już w 1972 roku. Jest to prosty zabieg polegający na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny i pobraniu pozostawionej w popłodzie. Zabiegu dokonuje się po odpępieniu dziecka. Pobrane komórki macierzyste przechowywane są w ciekłym azocie. Komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej charakteryzują się wysoką zdolnością namnażania. Komórki te są również bezpieczniejsze tzn. mniejsze jest ryzyko powikłania w przypadkach przeszczepienia allogenicznego. Największą wadą tej metody jest ograniczona ilość krwi którą można pobrać. Są jednak opracowywane metody namnażania in vitro. Pierwsze w Polsce przeszczepieni krwi pępowinowej przeprowadzono w 1994 roku.

Wskazania do przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Przeszczep komórek macierzystych jest wskazany w przypadkach wrodzonych i nabytych chorób układu krwionośnego, chorób nowotworowych, niektórych chorób dziedzicznych i niedoborze układu odpornościowego. Od pewnego czasu komórki macierzyste przeszczepia się także w chorobach z autoimmunologicznych i nienowotworowych chorobach hematologicznych. Większość wykonywanych zabiegów wykonuje się z krwi niespokrewnionego dawcy. Wyniki podobne lub lepsze od rezultatów przeszczepów komórek szpiku.

Bezpieczniejsza dla pacjenta jest transplantacja autologiczna. Znalezienie dawcy zgodnego w zakresie 10 badanych antygenów nie jest łatwe. Raport Europejskiej Grupy Przeszczepiania Komórek Hematopoetycznych (EBMT) podkreśla zalety wykorzystania krwi pępowinowej w leczeniu chorób wrodzonych, białaczek oraz uznaje je za optymalne źródło komórek w pediatrii. W 2008 roku użyto krwi autologicznej po raz pierwszy w Polsce w procesie leczenia dziecka z poważną choroba neurologiczną. Duża elastyczność komórek macierzystych w zakresie różnicowania umożliwia podejmowanie prób leczenia mięśnia sercowego autologicznymi komórkami szpiku.

Dlaczego warto przechowywać komórki macierzyste

Usługi z zakresu pobierania, przebadania, preparatyki i przechowywania krwi pępowinowej w celu ewentualnego jej wykorzystania w leczeniu chorób świadczy w Polsce kilkanaście firm. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko było zdrowe i silne. Jednak w przypadku wystąpienia choroby u dzieci u których można wykorzystać w terapii komórki macierzyste mają znacząco większe szanse od pozostałych. Ta nowa technologia rozszerza wachlarz możliwości leczenia i zwiększa szanse dziecka. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia wielu chorób, minimalizuje ryzyko ich rozwoju oraz zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Jednak aby zapewnić taką szansę Twojemu dziecku musisz się na to zdecydować jeszcze przed porodem ponieważ jedyną szansą na ich zdobycie jest poród. Zmniejsza się wówczas ryzyko odrzucenia przeszczepu. Ponieważ komórki macierzyste mogą być wykorzystywane w przeszczepach rodzinnych ze znacznie większym prawdopodobieństwem dobrania wystarczającej zgodności tkankowej, niż komórki macierzyste pochodzące od dawców dorosłych możesz zapewnić bezpieczeństwo najbliższej rodzinie.

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazują możliwość zastosowania w przyszłości komórek macierzystych w procesie naprawy tkanek nerwowych, kostnych i mięśniowych. W latach 1994-2004 w Polsce przeprowadzono tylko u chorych dzieci ponad 300 przeszczepów własnych komórek macierzystych. Uzyskane rezultaty wykazują celowość ich pobierania i przechowywania.

Komórki macierzyste
Choroby leczone autologicznymi komórkami macierzystymi:
1. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego:
• Chłoniaki i ziarnice
• Białaczki
2. Inne choroby nowotworowe:
• Zwojaki zarodkowe, guzy kości, mięsaki
• Guzy ośrodkowego układu nerwowego
3. Choroby nienowotworowe układu krwiotwórczego

Choroby leczone allogenicznymi komórkami macierzystymi:
1. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego:
• Zespoły rozrostowe układu chłonnego
• Białaczki
2. Inne choroby nowotworowe:
• Guzy lite
• Nowotwory sutka, nerki, płuc i jajnika
3. Choroby nienowotworowe układu krwiotwórczego
• Niedokrwistość nabyta i wrodzona
4. Choroby autoimmunologiczne:
• Hematologiczne
• Neurologiczne
• Reumatologiczne
5. Choroby wrodzone:
• Zaburzenia układu odpornościowego
• Zaburzenia metaboliczne

Choroby leczone eksperymentalnie autologicznymi komórkami macierzystymi:
1. Mózgowe porażenie dziecięce
2. Cukrzyca typu 1-go
3. Stwardnienie rozsiane
4. Guzy zarodkowe
5. Choroba Crohna
6. Urazowe uszkodzenie mózgu

Przeczytaj podobne

Dodano w dniu 2010-02-08 przez Nasza ciąża. Zmodyfikowano w dniu 2010-02-08 przez Nasza ciąża.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org